Showing all 8 results

ถาดกระดาษ Star Products ถาดกระดาษ พร้อมฝา (กล่องอาหาร) ใช้วัสดุการผลิตจากกระดาษธรรมชาติ ผ่านการรับรองมาตรฐานเป็นบรรจุภัณฑ์ฟู้ดเกรด (Food Grade) ปลอดภัย เข้าเตาอบได้ มีหลากหลายขนาด, รูปทรงให้เลือกใช้งาน ทั้งแบบทรงกลม,ทรงสี่เหลี่ยม มีปริมาตรตั้งแต่ 180 – 1,150 ml. เหมาะทุกเมนูอาหารและเบเกอรี่ วางจำหน่ายและหาซื้อได้แล้วที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ Makro, Tops, ร้านค้าจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วประเทศ และช่องทางออนไลน์ Shopee, Lazada