กระทงฟอยล์สตาร์โปรดักส์ No.1322(2616)
Star Product No.1322(2616)

Detail

– สำหรับอบเบเกอรี่
– สำหรับรองอาหารหรือขนมปัง
– สามารถเข้าเตาอบได้

Overall Dimensions:

สูง   : 3.7 cm
ฐาน   : 2.2 cm