ถาดฟอยล์สตาร์โปรดักส์ No.4579
Star Product No.4579

Detail

– ถาดฟอยล์ 2 ช่อง สำหรับอาหารพร้อมทาน Ready to eat
– เก็บอุณหภูมิได้ดี ทั้งร้อนและเย็น
– สามารถนำเข้าไมโครเวฟได้ 
– สะดวกในการขนส่ง
– ใช้งานสะดวก

Overall Dimensions:

ขอบนอก : 14.7 x 17.0 cm
ขอบใน : 13.0 x 19.6 cm
สูง : 5.3 cm
ฐาน : 10.4 x 17.0 cm
ปริมาตร : 900 ml