สมูทวอลล์ No.4221-P
Smooth Wall No.4221-P

Detail

– ถาดฟอยล์สำหรับอาหารแช่แข็ง
– ถาดฟอยล์สำหรับอุตสาหกรรมขนมอบ
– ถาดฟอยล์สำหรับอาหาร Frozen Food
– ถาดฟอยล์สำหรับกระบวนการรีทอร์ต
– สามารถนำเข้าเตาอบหรือเตาไมโครเวฟได้

Overall Dimensions:

ขอบนอก : 9.0 x 9.0 cm
ขอบใน : 8.0 x 8.0 cm
สูง : 2.4 cm
ฐาน : 7.0 x 7.0 cm
ปริมาตร : 120 ml