สมูทวอลล์ No.8101
Smooth Wall No.8101

Detail

– ถาดฟอยล์สำหรับอาหารแช่แข็ง
– ถาดฟอยล์สำหรับอุตสาหกรรมขนมอบ
– ถาดฟอยล์สำหรับอาหาร Frozen Food
– ถาดฟอยล์สำหรับกระบวนการรีทอร์ต
– สามารถนำเข้าเตาอบหรือเตาไมโครเวฟได้

Overall Dimensions:

ขอบนอก : 8.4 cm
ขอบใน : 7.4 cm
สูง : 3.0 cm
ฐาน : 5.7 cm
ปริมาตร : 100 ml