สมูทวอลล์ No.8401-P
Smooth Wall No.8401-P

Detail

– ถาดฟอยล์สำหรับอาหารแช่แข็ง
– ถาดฟอยล์สำหรับอุตสาหกรรมขนมอบ
– ถาดฟอยล์สำหรับอาหาร Frozen Food
– ถาดฟอยล์สำหรับกระบวนการรีทอร์ต
– สามารถนำเข้าเตาอบหรือเตาไมโครเวฟได้

Overall Dimensions:

ขอบนอก : 19.5 cm
ขอบใน : 18.0 cm
สูง : 4.0 cm
ฐาน : 16.0 cm
ปริมาตร : 825 ml