สมูท วอลล์ No.7363 สีทอง
Smooth Wall No.7363 GOLD

Detail

– ถาดฟอยล์สำหรับอาหารแช่แข็ง
– ถาดฟอยล์สำหรับอุตสาหกรรมขนมอบ
– ถาดฟอยล์สำหรับอาหาร Frozen Food
– ถาดฟอยล์สำหรับกระบวนการรีทอร์ต
– สามารถนำเข้าเตาอบหรือเตาไมโครเวฟได้

Overall Dimensions:

ขอบนอก : 10.9 x 16.9 cm
ขอบใน : 9.5 x 15.5 cm
สูง : 3.0 cm
ฐาน : 8.5 x 14.5 cm
ปริมาตร : 410 ml