กระทงฟอยล์สตาร์โปรดักส์ No.1325(2816)
Star Product No.1325(2816)

Detail

– สำหรับอบเบเกอรี่
– สำหรับรองอาหารหรือขนมปัง
– สามารถเข้าเตาอบได้

Overall Dimensions:

สูง   : 2.5 cm
ฐาน   : 4.2 cm