กระดาษดอลลี่สตาร์โปรดักส์ขนาดต่างๆ

Detail

– สำหรับอบเบเกอรี่
– สำหรับรองอาหารหรือขนมปัง
– สามารถเข้าเตาอบได้

Overall Dimensions:

เส้นรอบวง : 3.5 in
เส้นรอบวง : 4.0 in
เส้นรอบวง : 4.5 in
เส้นรอบวง : 5.5 in
เส้นรอบวง : 6.5 in
เส้นรอบวง : 7.5 in
เส้นรอบวง : 8.5 in
เส้นรอบวง : 9.5 in
เส้นรอบวง : 10.5 in
เส้นรอบวง : 11.5 in
เส้นรอบวง : 12.5 in
เส้นรอบวง : 13.5 in
เส้นรอบวง : 16.0 in

สั่งซื้อออนไลน์: