ถาดฟอยล์สตาร์โปรดักส์ No.4363-P
Star Product No.4363-P

Detail

– ถาดฟอยล์สำหรับจัดเลี้ยง
– สามารถนำเข้าเตาอบหรือเตาไมโครเวฟได้
– ใช้งานได้สะดวก
– ขนส่งง่าย

Overall Dimensions:

ขอบนอก : 11.0 x 16.0 cm
ขอบใน : 10.0 x 15.0cm
สูง : 3.0 cm
ฐาน : 9 x 14 cm
ปริมาตร : 400 ml

สั่งซื้อออนไลน์:

Description

http://alufoil.villeserv.com/blog-post/%e0%b9%84%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b9%8b%e0%b8%99-%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b9%81%e0%b8%94%e0%b8%87/

http://alufoil.villeserv.com/blog-post/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%94-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a3/

http://alufoil.villeserv.com/blog-post/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%b4/

http://alufoil.villeserv.com/blog-post/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%84%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2/