ถาดฟอยล์สตาร์โปรดักส์ No.4572-P
Star Product No.4572-P

Detail

– ถาดฟอยล์สำหรับจัดเลี้ยง
– สามารถนำเข้าเตาอบหรือเตาไมโครเวฟได้
– ใช้งานได้สะดวก
– ขนส่งง่าย
Overall Dimensions:

ขอบนอก : 11.5 x 22 cm
ขอบใน : 9.6 x 20 cm
สูง : 6 cm
ฐาน : 8.0 x 18.4 cm
ปริมาตร : 840 ml

สั่งซื้อออนไลน์:

Description

http://alufoil.villeserv.com/blog-post/%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7/