ถาดฟอยล์สตาร์โปรดักส์ No.4615-P
Star Product No.4615-P

Detail

– ถาดฟอยล์สำหรับจัดเลี้ยง
– สามารถนำเข้าเตาอบหรือเตาไมโครเวฟได้
– ใช้งานได้สะดวก
– ขนส่งง่าย

Overall Dimensions:

ขอบนอก : 7.5 x 10.5 cm
ขอบใน : 6.4 x 9.4 cm
สูง : 3 cm
ฐาน : 5.0 x 8.4 cm
ปริมาตร : 140 ml

สั่งซื้อออนไลน์:

Description

http://alufoil.villeserv.com/blog-post/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1/

http://alufoil.villeserv.com/blog-post/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%a5/