บริษัท ยูเนียน อินต้า จำกัด บริษัทของคนไทยที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างช้านาน เรามุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และบุคลากรอย่างยั่งยืน โปร่งใสภายใต้การบริหารงาน โดยทีมงานที่มีความพร้อม ความเชี่ยวชาญ และเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม ผ่านแนวคิดว่า “Make You Life Easier” หรือ “เราคิดให้ชีวิตคุณง่าย”

ความตั้งใจของพวกเรานั้นได้ถ่ายทอดผ่านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานของลูกค้า สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากปัญหา และประสบการณ์จริงของผู้ใช้งาน โดยผ่านแนวความคิด 4 หลักดังนี้

คัดสรร

เราคัดสรรบุคลากรคุณภาพที่มีความพร้อม ความชำนาญ เพื่อมอบบริการที่ดีเยี่ยมให้แก่ลูกค้า คัดสรรวัตถุดิบที่ดี สะอาด มีคุณภาพ อีกทั้งยังคิดค้นผลิตภัณฑ์รูปทรงใหม่ๆที่ตอบโจทย์กับการใช้งานหลากหลายรูปแบบตามการใช้งานของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอยู่เสมอ

มั่นใจ

สินค้า บริการ และรบการจัดการของเรา ได้รับการรับรองมาตรฐาน Thailand Trust Mark จาก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ(DITP) องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน 9001:2015 (ISO 9001:2015) มาตรฐานกระบวนการผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practice หรือ GMP) จึงมั่นใจได้ว่า ไม่ว่าคุณจะเป็นลูกค้า หรือคู่ค้าของเราคุณก็จะได้รับสินค้า บริการที่ดีเยี่ยม และมีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้อย่างแน่นอน

ใส่ใจ

เราใส่ใจทุกๆปัญหาของลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ เพื่อตอบสนองให้ตรงความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

คุ้มค่า

สินค้าของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อความสะดวกสามารถใช้ได้กับทุกเมนูไม่ว่าจะ การอบ นึ่ง ย่าง และ เตาไมโครเวฟ อีกทั้งยังสะดวกในการขนส่ง ประหยัดพลังงานในการทำให้สุก ดังนั้นจึงคุ้มค่า ต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค คุ้มค่าในการการทำงานแบบเชิงรุกของฝ่ายขายที่วางแผนการดูแลและออกแบบรูปทรง ผลิตภัณฑ์ใหม่ไปพร้อมกับคุณ เพราะเราเชื่อว่า บรรจุภัณฑ์ที่ดีคือนักการขายที่ไร้เสียง ดังนั้นบรรจุภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพจึงสามารถเป็นตัวแทนที่บ่งบอกภาพลักษณ์ความเป็นตัวตนของคุณ และยังเพิ่มมูลค่าให้เมนูที่คุณสร้างสรรค์ความอร่อยขึ้นอีกด้วย

ผ่านมาตรฐาน

Bakery &Thailand Trusted Quality ตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพสินค้าที่กำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณค่าของสินค้าและบริการของไทย  ที่ผลิตในประเทศไทย

Bakery &ผ่านมาตรฐาน ISO 9001:2015 มาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อแสดงถึงความเป็นเลิศทางด้านคุณ ภาพและประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กรt

Bakery &Thailand Trusted Quality ตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพสินค้าที่กำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณค่าของสินค้าและบริการของไทยที่ผลิตในประเทศไทย

รางวัลที่ได้รับ

Bakery & Cuisine Festival จัดโดย โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2549

Bakery & Cuisine Festival จัดโดย โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ วันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2550

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อความสามารถการแข่งขันได้เข้าร่วมโครงการ จัดโดยสำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมให้วันที่ ณ 17 มิถุนายน 2554

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 ปฎิบัติการสีเขียว (Green Activity)ได้ใบรับรองจาก GreenIndustry กระทรวงอุตสาหกกรมให้วันที่ 2 กันยายน 2559

The 17 th International Exhibition on FoodProcessing , Packaging Technology
& Equipment Vietfood & Beverage 11-14 Sept 2013

Bakery &Certificate of appreciation SIAL The South East Asian Food
Marketplace for its invaluable participation as an exhibitor in the 2nd sial asean manila
held on 17-19 June 2015

Bakery &Certificate of appreciation SIAL The South East Asian Food Marketplace for its invaluable participation as an exhibitor in the 2nd sial asean manila
held on 17-19 June 2015

รางวัลผู้ส่งออกต้นแบบ (Smart Online Exporter) ตั้งแต่ พ.ศ 2556