กระดาษรองเค้ก กระดาษดอลลี่ Star Products

Overall Dimensions:

เส้นรอบวง : 3.5 in
เส้นรอบวง : 4.0 in
เส้นรอบวง : 4.5 in
เส้นรอบวง : 5.5 in
เส้นรอบวง : 6.5 in
เส้นรอบวง : 7.5 in
เส้นรอบวง : 8.5 in
เส้นรอบวง : 9.5 in
เส้นรอบวง : 10.5 in
เส้นรอบวง : 11.5 in
เส้นรอบวง : 12.5 in
เส้นรอบวง : 13.5 in
เส้นรอบวง : 16.0 in

Detail คุณสมบัติ :

– แผ่นกระดาษรองอาหาร
– เป็นผลิตภัณฑ์กระดาษที่ผ่านการผลิต
ด้วยเส้นใยกระดาษอัดแน่นพิเศษชะลอความมันซึมผ่าน
– กระดาษไร้สารเรืองแสงโดยไม่ผ่านการฟอกขาว
– การบรรจุสะอาดและได้มาตรฐาน