ฟิล์มถนอมอาหาร Star Products

Overall Dimensions:

กว้าง x ยาว   : 30 cm x 30 m
กว้าง x ยาว   : 30 cm x 500 m
กว้าง x ยาว   : 45 cm x 500 m
กว้าง x ยาว   : 25 cm x 500 m
กว้าง x ยาว   : 20 cm x500 m
     

Detail คุณสมบัติ :

– ใช้ห่ออาหาร เพื่อรักษาคุณภาพอาหาร
– กันความชื้นผ่านออกได้ดี