งานสัมมนาครบเครื่องเบเกอรี่ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STAR PRODUCTS ร่วมสนับสนุนบรรจุภัณฑ์อาหารและเบเกอรี่ ถาดฟอยล์ และกระทงกระดาษ แจกให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมงาน สัมมนาเบเกอรี่ ครบเครื่องเบเกอรี่ @เกตุวานิชอุตสาหกรรม โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แก่ ห้องเบเกอรี่@home และ ห้องขนมอาหารกันเอง ในวันที่ 28 ตุลาคม 2560 ซึ่งผู้ที่เข้ามาร่วมงานต่างได้ความรู้เพื่อไปกลับไปพัฒนาและฝึกฝนต่อไป