บรรจุภัณฑ์ถาดฟอยล์สตาร์โปรดักส์สามารถเข้าไมโครเวฟ ได้หรือไม่?


 
           

  • บรรจุภัณฑ์ถาดฟอยล์สตาร์โปรดักส์สามารถเข้าไมโครเวฟ ได้หรือไม่?
       
        โดยหลักการทำงานของเตาไมโครเวฟ คลื่นไมโครเวฟจะแผ่กระจายไปสู่อาหารทำให้เกิดโมเลกุลของอาหารเกิดการเสียดสีกันก่อให้เกิดพลังงานความร้อน ทำให้อาหารสุกอย่างรวดเร็ว      

     ทำไมถาดฟอยล์ STAR PRODUCTS ถึงเข้าไมโครเวฟได้ ถาดฟอยล์ STAR PRODUCTS ได้รับการออกแบบขึ้นรูปอย่างสมบูรณ์ มีรูปทรงที่แน่นอนและได้มาตรฐาน จะทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของประจุไฟฟ้าอย่างเป็นระเบียบ ไม่ส่งผลให้เกิดประกายไฟหรือแสงวาป จึงมั่นใจได้ว่า ถาดฟอยล์ STAR PRODUCTS เข้าไมโครเวฟได้