เพราะบรรจุภัณฑ์จากฟอยล์ให้คุณมากกว่า

บรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมฟอยล์ หรือที่หลายๆคนคุ้นหูว่าถาดฟอยล์นั้นมักพบคำถามว่า “ถาดฟอยล์เข้าไมโครเวฟได้ไหม?” “ทำไมราคาสูงจัง?” “ถาดฟอยล์สามารถรีไซเคิลได้มั้ยอย่างไร?” 

ณ ปัจจุบันถาดฟอยล์เป็น 1 ใน บรรจุภัณฑ์ที่ผู้บริโภครวมถึงผู้ประกอบการหันมาใช้และให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ  เพราะนอกจากตอบโจทย์เรื่องการใช้งาน (เข้าเตาอบโดยไม่ต้องใช้แม่พิมพ์, เข้าไมโครเวฟ และ การเก็บความร้อนและความเย็น) สะดวกในการขนส่ง และ เพิ่มมูลค่าให้สินค้าแล้ว อีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญคือการรีไซเคิล

“รีไซเคิล” คือการนำวัสดุหรือบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการใช้งานแล้วไปผ่านกระบวนการรีไซเคิล ก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ซึ่งอาจเปลี่ยนรูปแบบไปหรือนำกลับมาใช้ในรูปแบบเดิมก็ได้ 

การรีไซเคิลถาดอลูมิเนียมฟอยล์นั้น จำเป็นต้องผ่านกระบวนที่เรียกว่า การเผาไหม้ (Inceneration) ในการแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่เป็นกระบวนการที่ทำให้อลูมิเนียมฟอยล์สามารถนำกลับมาใช้ใหม่โดยไม่สิ้นสุด (Infinitely Recycle)   ซึ่งกระบวนการนี้นอกจากจะได้อลูมิเนียมฟอยล์กลับไปใช้ประโยชน์ในการแปรรูปเพื่อใช้ในด้านอื่นแล้ว การรีไซเคิลอลูมิเนียมฟอยล์ยังใช้พลังงานน้อยกว่าการผลิตอลูมิเนียมฟอยล์ขึ้นใหม่กว่า 95%  ลดการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติและการปล่อยแก๊ส CO2 ระหว่างการผลิตซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน  เป็นการช่วยรักษาโลกของเราโดยตรง  ทำให้ถาดฟอยล์เป็นหนึ่งในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อโลกและสิ่งแวดล้อม 

เพราะเราตระหนักถึงประโยชน์ของการรีไซเคิลอลูมิเนียมฟอยล์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเรา  สตาร์โปรดักส์จึงได้ริเริ่มโครงการ “กินแล้วเก็บ” ซึ่งเป็นโครงการที่รณรงค์ให้ทางผู้บริโภคนำฟอยล์ที่ใช้แล้วมาทำความสะอาดและรวบรวมส่งมาให้กับทางบริษัท โดยบริษัทจะนำไปขายให้แก่โรงงานรีไซเคิลอลูมิเนียมฟอยล์ และนำเงินที่ได้จากการขาย(ไม่หักค่าใช้จ่าย) ไปบริจาคให้แก่มูลนิธิขาเทียม / มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อเป็นการสื่อสารไปยังผู้บริโภคว่าถาดฟอยล์นั้นสามารถรีไซเคิลได้ และ เป็นกระบอกเสียงว่าการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมฟอยล์สตาร์โปรดักส์ ให้มากกว่าการตอบโจทย์เรื่องการใช้งาน เพราะสามารถรีไซเคิลได้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง