วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรี​อยุธยา​

#สตาร์โปรดักส์​สนับสนุนการศึกษา​ บรรจุภัณฑ์​อาหานและเบเกอรี่​ เพื่อการเรียนการสอน​ ณ​ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา​ วันที่​ 21​ กรกฎาคม​ 2562