ศูนย์ฝึกอาชีพกทม. วัดวรจรรยาวาส 62

#สตาร์โปรดักส์สนับสนุนการศึกษา บรรจุภัณฑ์อาหารและเบเกอรี่ เพื่อการเรียนการสอน
ศูนย์ฝึกอาชีพ กทม. วัดวรจรรยาวาส วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562