ศูนย์ฝึกอาชีพหลวงพ่อทวีศักดิ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STAR PRODUCTS สนับสนุนบรรจุภัณฑ์อาหารและเบเกอรี่ เพื่อการเรียนการสอน ถาดฟอยล์ และกระทงกระดาษ สำหรับการเรียนการสอน โรงเรียนฝึกอาชีพหลวงพ่อทวีศักดิ์ วันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2560หลวง โดยในคลาสได้มีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์สตาร์โปรดักส์ และได้มีการเรียนการสอนทำขนม โดยใช้ถาดฟอยล์ STAR PRODUCTS NO.4615-S รุ่นใหม่ ฝาสแน๊ปช้อน “สะดวก สะอาด พร้อมทาน” และโดนัท โดยใช้สี Wilton คัดสรรโดย STAR PRODUCTS