สนับสนุนวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

#สตาร์โปรดักส์สนับสนุนการศึกษา บรรจุภัณฑ์อาหารและเบเกอรี่เพื่อการเรียนการสอน มูลค่า 10,000 บาท
ณ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล  วันที่ 4 กันยายน 2562