สนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพฯ (สวนลุมพินี)

#สตาร์โปรดักส์สนับสนุนการศึกษา บรรจุภัณฑ์อาหารและเบเกอรี่เพื่อการเรียนการสอน มูลค่า 10,000 บาท
ณ ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพฯ (สวนลุมพินี) วันที่ 11 กันยายน 2562