อันตรายจากสารเรืองแสงในบรรจุภัณฑ์กระดาษ


 
 

     สารเรืิองแสงในบรรจุภัณฑ์กระดาษ

           

      เมื่อใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษที่มีสารเรืองแสง เมื่อเวลาถือทานหรือจับ จะหลงเหลือสารตกค้างอยู่บนผิวหนังอาจทำให้ บางคนเกิดอาการแพ้  จากการศึกษาพบว่าเมื่อสารเรืองแสงได้รับรังสีอัลตราไวโอเลต(UV) จากแสงแดด (ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร) อาจเหนี่ยวนำให้เกิดสารก่อมะเร็งที่ผิวหนัง ทำให้เกิดมะเร็งที่ผิวหนังได้ดังนั้นเมื่อจะเลือกใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษกระดาษ ที่ไม่มีสารเรืองแสง (fluorescence agent free) โดยบรรจุภัณฑ์นั้นอาจมีสาร OBA ละลายอยู่ ซึ่งสาร OBA นี้มีอนุพันธ์ของ Stilbene มีรูปร่างโมเลกุลคล้ายฮอร์โมน Estrogen ของเพศหญิง หากได้รับสาร Stilbene ในปริมาณมาก จะสะสมในร่างกาย และอาจส่งผลต่อทารกในครรภ์ หรือทำให้ผู้ชายเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้” บรรจุภัณฑ์กระดาษสตาร์โปรดักส์ บรรจุภัณฑ์ ฟู้ดเกรด ปลอดภัยไร้สาร เรืองแสง