โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร บางรัก

    
#สตาร์โปรดักส์สนับสนุนการศึกษา บรรจุภัณฑ์อาหารและเบเกอรี่ เพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร บางรัก วันศุกร์ ที่ 14 กันยายน 2561