โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร บ่อนไก่

#สตาร์โปรดักส์สนับสนุนการศึกษา บรรจุภัณฑ์อาหารและเบเกอรี่ เพื่อการเรียนการสอน ณ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บ่อนไก่) วันที่ 22 สิงหาคม 2562