โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STAR PRODUCTS ร่วมสนับสนุนบรรจุภัณฑ์เบเกอรี่ ถาดฟอยล์ และกระทงกระดาษ สำหรับการเรียนการสอน ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ เพื่อให้นักเรียนได้มีบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ในการเรียนการสอน STAR PRODUCTS ได้จัดกิจกรรม Workshop ให้กับนักเรียน ในเมนู บานอฟฟี่ (Banoffee) โดยใช้บรรจุภัณฑ์ถาดฟอยล์ STAR PRODUCTS NO.4618-S รุ่นใหม่ ฝาสแน๊ปช้อน “สะดวก สะอาด พร้อมทาน” เป็นเมนูง่ายๆ เพื่อให้นักเรียนสามารถนำกลับไปทำ และสามารถทำขายเป็นอาชีพเสริมได้