โรงเรียนสารพัดช่างนครหลวง


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STAR PRODUCTS ร่วมสนับสนุนบรรจุภัณฑ์อาหารเบเกอรี่ ถาดฟอยล์ และกระทงกระดาษ สำหรับการเรียนการสอน ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนสารพัดช่างนครหลวง โดยในคลาสได้ทำการเรียนการสอน ในเมนู เค้กปอนด์ สำหรับวันแม่ โดยใช้บรรจุภัณฑ์ถาดฟอยล์ STAR PRODUCTS NO.3417-P และกระทงกระดาษเคลือบ PET STAR PRODUCTS NO.P1306