Promotion พิเศษ ซื้อถาดฟอยล์ Star 3 ห่อ แถมน้ำยาล้างจาน ถึง 25 ส.ค. 65

ซื้อถาดฟอยล์แถมน้ำยาล้างจาน star Products

โปรโมชั่นพิเศษ จาก Star Products (สตาร์โปรดักส์) เพียงซื้อสินค้าถาดฟอยล์ Star Products ที่ร่วมรายการครบ 3 ห่อ (หรือแพ็ค) รับฟรีทันที!! น้ำยาล้างจาน 1 ถุง (เฉพาะร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการ)

ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่เข้าร่วมรายการ
ตั้งแต่วันที่ 13 – 21 สิงหาคม 2565
ซื้อถาดฟอยล์แถมน้ำยาล้างจาน-ท็อปเวิลด์

ร้านท็อปเวิลด์ อุดรธานี

ที่ตั้ง : อ.เมือง จ. อุดรธานี

โทร : 083 916 6461

สินค้าที่เข้าร่วมรายการ :

ถาดฟอยล์ Star products 4432-P พร้อมฝา ปริมาตร 230 ml. บรรจุ 10 ชิ้น/แพ็ค

ถาดฟอยล์ Star products 4571-P พร้อมฝา ปริมาตร 520 ml. บรรจุ 5 ชิ้น/แพ็ค

ถาดฟอยล์ Star products 4618-P พร้อมฝา ปริมาตร 160 ml. บรรจุ 10 ชิ้น/แพ็ค

ถาดฟอยล์ Star products 3404-P พร้อมฝา ปริมาตร 150 ml. บรรจุ 10 ชิ้น/แพ็ค

*สินค้าที่ร่วมรายการสามารถคละได้
**ของแถมจำกัด 3 ชิ้น/ใบเสร็จ รับของแถมที่ร้านได้เลย

……………………………………………..

Facebook : https://www.facebook.com/babeandbake

GPS : https://goo.gl/maps/UnnKANV7P7vGnTkP9

ร้าน ส.ดาวเทียม สุราษฎร์ธานี

ที่ตั้ง : อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี

โทร : 077 273 204

สินค้าที่เข้าร่วมรายการ :

ถาดฟอยล์ Star products 4432-P พร้อมฝา ปริมาตร 230 ml. บรรจุ 10 ชิ้น/แพ็ค

ถาดฟอยล์ Star products 4571-P พร้อมฝา ปริมาตร 520 ml. บรรจุ 5 ชิ้น/แพ็ค

ถาดฟอยล์ Star products 4618-P พร้อมฝา ปริมาตร 160 ml. บรรจุ 10 ชิ้น/แพ็ค

ถาดฟอยล์ Star products 3404-P พร้อมฝา ปริมาตร 150 ml. บรรจุ 10 ชิ้น/แพ็ค

*สินค้าที่ร่วมรายการสามารถคละได้
**ของแถมจำกัด 3 ชิ้น/ใบเสร็จ รับของแถมที่ร้านได้เลย

……………………………………………..

Facebook : https://www.facebook.com/sdt1992

GPS : https://goo.gl/maps/7CgfR11Wi3REX62R9

ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่เข้าร่วมรายการ
ตั้งแต่วันที่ 17 – 25 สิงหาคม 2565
ซื้อถาดฟอยล์แถมน้ำยาล้างจาน-เพื่อนครัว

ร้าน เพื่อนครัว Chiangmai Bakermart

ที่ตั้ง : อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โทร : 053 334 111

สินค้าที่เข้าร่วมรายการ :

ถาดฟอยล์ Star products 4432-P พร้อมฝา ปริมาตร 230 ml. บรรจุ 10 ชิ้น/แพ็ค

ถาดฟอยล์ Star products 4571-P พร้อมฝา ปริมาตร 520 ml. บรรจุ 5 ชิ้น/แพ็ค

ถาดฟอยล์ Star products 4618-P พร้อมฝา ปริมาตร 160 ml. บรรจุ 10 ชิ้น/แพ็ค

ถาดฟอยล์ Star products 3404-P พร้อมฝา ปริมาตร 150 ml. บรรจุ 10 ชิ้น/แพ็ค

*สินค้าที่ร่วมรายการสามารถคละได้
**ของแถมจำกัด 3 ชิ้น/ใบเสร็จ รับของแถมที่ร้านได้เลย

……………………………………………..

Facebook : https://www.facebook.com/mybakermart

GPS : https://goo.gl/maps/W2JLSJVn4PVi7MxHA

ร้านกู๊ดดี้ส์ สงขลา

ที่ตั้ง : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โทร : 074 214 433

สินค้าที่เข้าร่วมรายการ :

ถาดฟอยล์ Star 3403-P พร้อมฝา ปริมาตร 120 ml. บรรจุ 10 ชิ้น/แพ็ค
ถาดฟอยล์ Star 4504-P พร้อมฝา ปริมาตร 440 ml. บรรจุ 5 ชิ้น/แพ็ค
ถาดฟอยล์ Star 4618-P พร้อมฝา ปริมาตร 160 ml. บรรจุ 10 ชิ้น/แพ็ค
.
*สินค้าที่ร่วมรายการสามารถคละได้
**ของแถมจำกัด 3 ชิ้น/ใบเสร็จ รับของแถมที่ร้านได้เลย

……………………………………………..

Facebook : https://www.facebook.com/goodieshatyai

GPS : https://goo.gl/maps/8NeEXfV7UZ7FXVFr5

ซื้อถาดฟอยล์แถมน้ำยาล้างจาน-กู๊ดดี้