Thaifex 2018


ภาพบรรยากาศ บูธสตาร์โปรดักส์ ในงาน Thaifex 2018 ในวันที่ 29 พ.ค.-2 มิ.ย. 2018 จัดขึ้นที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี สตาร์โปรดักส์ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมสินค้า แล้วเจอกันใหม่ปีหน้า ขอขอบพระคุณครับ #starproducts #thaifex2018